Adatkezelés

Adatvédelem

Irányelv

POLFERSHOP (a továbbiakban Webáruház Tulajdonos) létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. Ennek megfelelően biztosítjuk kedves látogatóinkat arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz szükséges adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről az illetékes bíróság másképp nem rendelkezik.

Regisztrációs adatok

A Webáruház Tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a jelen Webhelyen. A Webáruház Tulajdonos az Ön, a jelen Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a Webáruház Tulajdonos-t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek a Webáruház Tulajdonos a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes adatait a Webáruház Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Webáruház Tulajdonos-től azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ezirányú kéréseit kérjük a Webhely kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezze felénk.

A Webáruház Tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket, becenevüket, esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra is vonatkoznak az itt foglaltak; ezen adatok is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat védelme alatt állnak.

Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen Webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor a Webáruház Tulajdonos a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: a Webáruház Tulajdonos hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevélküldésre nem), a Webáruház Tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve a Webáruház Tulajdonos-vel üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére.

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetőek.

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Webáruház Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webáruház Tulajdonos nem vállal garanciát. Webáruház Tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Webáruház Tulajdonos független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Webáruház Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

A regisztráció megszüntetése

Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó előnyök visszamondását, melynek módja a következő:
Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezze ezirányú szándékát.
Ezek után kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és megszüntetjük Ön felé az összes direkt kommunikációs csatornát.

Regisztrációs adatok megújítása

Rendszerünk lehetőséget ad adatainak változása esetén annak javítására.
Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor. A vásárlási folyamat 3. lépésében adhatók meg és ugyanitt módosíthatók a számlázási és szállítási adatok, melyek rendelés leadása nélkül is elmenthetők. Vagy adatmódósítási igényét jelezze felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk adatait.


Adatkezelés

Az adatkezelésről

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek (számlaadási kötelezettség) későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Adatvédelem, Adatkezelés

 

Az Eladó adatkezelése összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete;
  • a Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény.
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
  • Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete és a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR)

 

Adatait a megrendelés teljesítése és számlaadási kötelezettségünk érdekében kezeljük.

 

Az Eladó, mint adatkezelő a Vevő által önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatokat csak a szükséges mértékben, célhoz kötötten, kizárólag a Weboldalon nyújtott elektronikus szolgáltatások, megkötött szerződések teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, valamint a regisztráció nyilvántartása és hírlevelek kiküldése érdekében kezeli és tárolja. Az Eladó a Vevő és regisztrálni kívánó személy személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, azokat védi a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen. Harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Eladó köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a Vevő tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel. A Weboldalon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az Eladó nem kapcsolja össze, azonban az adatokat saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti. Ezen statisztikai adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. Az Eladó harmadik országba (külföldre) személyes adatokat nem továbbít. A Weboldalon az Eladó különleges adatot nem gyűjt a Vevőkről. A Weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az Eladó nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

 

A regisztráció megkezdésével a regisztrálni kívánó személy, illetve a Vevő elfogadja az Eladó adatkezelésének fenti szabályait, amely folyamatosan elérhető a Weboldalon és a regisztrációt követően minden regisztrált e-mail címre az Eladó elküld. A Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a személyes adatait a fent meghatározott célok érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A Vevő az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, és tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. Az Eladó a Vevő adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja.

 

Jogorvoslat: Ha a Vevő úgy érzi, hogy az Eladó, mint adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járhat el.

 

Az adatkezelő személye:

Név: Polmüller Ferenc

Székhely: 2900 Komárom, Jókai tér 6. 3/2

Telefon: +36 20 39 36 944

E-mail: info@polfershop.hu

Weboldal: www.polfer.hu

Weboldal: www.polfer.hu/adatmentes

Webshop: webshop.polfer.hu
Webshop: www.polfershop.hu

 

Az adatok tárolásának fizikai helye:

Magyar Telekom szerverpark, Budapest

 

Az adatok tárolásának biztonságáért felelős:

Cég neve: Web-Server Kft.

A cég székhelye: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5

Cégjegyzékszám: 09-09-011599

Bejegyezte: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Cégbejegyzés kelte: 2005/05/04

Postacím: WEB-SERVER Kft. 4001 Debrecen Pf. 526

Ügyfélszolgálati iroda: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5

Ügyfélfogadás: H-P, 9.00-17.00 (előzetes egyeztetés esetén 8 órától 19 óráig)

Telefon: 52 541-346

Mobil: 20 335-11-62

Fax: 52 998-452

Bankszámla: OTP 11738008-20248945

Nemzetközi bankszámla: HU16 1173 8008 2024 8945 0000 0000 SWIFT: OTPV HU HB

Adószám: 13498454-2-09

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH – 64601/2013.

 

Az adatkezelésben érintettek:

Mindenki, aki a webshop.polfer.hu oldalon beregisztrál, és a szolgáltatás megrendelésével elolvassa, és elfogadja az üzletszabályzatot. Minden az Eladóval jogviszonyban lévő természetes személy, jogi személy, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet.

 

Adatkezelés:

Az adatokon végzett bármilyen művelet vagy műveletek (adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, zárolása, törlése)

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódófeladatok elvégzése: regisztráció, visszaigazolás, e-mail forgalom, számlakészítés.

Adatfeldolgozó:

Polmüller Ferenc, egyéni vállalkozó.

Adatkezelés köre, adatkezelés célja:

Webshopon keresztüli regisztráció és sablon rendelés:

Regisztráló teljes neve: kötelező elem

Regisztráló mobiltelefon száma: kapcsolatfelvétel céljából

Regisztráló teljes címe: kötelező elem

Regisztráló jelszava: a belépéshez szükséges

 

A számlázás érdekében kért adatok:

Vásárló neve: számla kiállítása érdekében kért adat

Vásárló teljes címe: számla kiállítása érdekében kért adat

Vásárló adószáma: számla kiállítása érdekében kért adat

Vásárló telefonszáma: számla kiállítása érdekében kért adat

Vásárló e-mail címe: számla kiállítása érdekében kért adat

 

Számlázó rendszer:

BizXpert online számlázó rendszer. (NAV biztos, online bekötött rendszer.)

 

Az adatkezelés jogalapja:

 - Az adatkezelésre a Vevő által megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében tett adatok megadása, és a Vevő hozzájárulása (a megrendeléssel a Vevő hozzájárul az adatok kezeléséhez), valamint az Üzletszabályzat elfogadását követően kerül sor.  - Eu 2016/679 rendelete, Eu 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet - GDPR)  - az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (Infotörvény)  - 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. törvény) Az adatok forrása: A Vevő és az adatkezelő között a webshop.polfer.hu oldalon, a weblap, webáruház megrendelésekor, valamint az Üzletszabályzat és az Adatkezelésről szóló tájékoztató elfogadásakor létrejött megállapodás. Az adatkezelés időtartama: A Vevő adatait addig tároljuk, amíg arra a szolgáltatás folyamatos fenntartásához szükség van, illetve amíg a Vevő és az Eladó között az ügyfélkapcsolat fennáll. A számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási évét követő 8. év végéig tároljuk. Könyvelésért felelős könyvelőiroda: Tim Consulting könyvelőiroda 2942 Nagyigmánd Pénzügyi szervezetek: OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. www.otpbank.hu PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. - 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, EU adószám: LU22046007, www.paypal.com

 

Adatbiztonság

Az adatkezelő az elektronikus információs rendszerben tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Az adatkezelő rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatfeldolgozóink az adatkezelőhöz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk az adatkezelő által kezelt személyes adatok védelmét.

 

Cookie-k

Mint általában minden weboldal, így az adatkezelő webáruháza is cookie-kat használ. Ugyan lehetőség van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, de ebben az esetben lehet, hogy az adatkezelő webáruházának nem minden szolgáltatása lesz elérhető. A cookie-k (sütik) az adott honlap a számítógépen vagy mobilon, illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírni. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezve legyen a cookie-k használata. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatokat harmadik fél számára az adatkezelő nem továbbítja, valamint nem használja azonosításra.