Polfer Webdesigner

+36-20-39-36-944
0
Keresztnév mező kitöltése kötelező!
Vezeték név mező kitöltése kötelező!
Nem szabványos e-mail cím!
Email cím mező kitöltése kötelező!
Az e-mail cím már foglalt!
Jelszó mező kitöltése kötelező!
Érvényes jelszót kell megadni!
6 vagy több karakter kell a jelszónak!
16 vagy kevesebb karaktert kell megadni!
A két jelszó mező tartalma nem egyezik.!
A vásárlási feltételek még nincsenek elfogadva!
Ismeretlen hiba!
Sajnos valamelyik azonosító nem stimmel!
Nincs megerősítve a regisztrációja.
Az adminnak is meg kell erősítenie a regisztrációt!
Az adminisztrátor átmenetileg letiltotta a bejelentkezési lehetőségét!

Az adatkezelésről

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Adatvédelem, Adatkezelés

 

Az Eladó adatkezelése összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az  Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete ;
  • a Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló  1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény.
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

 

Az Eladó, mint adatkezelő a Vevő által önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatokat csak a szükséges mértékben, célhoz kötötten, kizárólag a Weboldalon nyújtott elektronikus szolgáltatások, megkötött szerződések teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása valamint a regisztráció nyilvántartása és hírlevelek kiküldése érdekében kezeli és tárolja. Az Eladó a Vevő és regisztrálni kívánó személy személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, azokat védi a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen. Harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Eladó köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a Vevő tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel. A Weboldalon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az Eladó nem kapcsolja össze, azonban az adatokat saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti. Ezen statisztikai adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. Az Eladó harmadik országba (külföldre) személyes adatokat nem továbbít. A Weboldalon az Eladó különleges adatot nem gyűjt a Vevőkről. A Weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az Eladó nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

 

A regisztráció megkezdésével a regisztrálni kívánó személy, illetve a Vevő elfogadja az Eladó adatkezelésének fenti szabályait, amely folyamatosan elérhető a Weboldalon és a regisztrációt követően minden regisztrált e-mail címre az Eladó elküld. A Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a személyes adatait a fent meghatározott célok érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A Vevő az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, és tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. Az Eladó a Vevő adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja.

 

Jogorvoslat: Ha a Vevő úgy érzi, hogy az Eladó, mint adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járhat el.

.